Sausio 07 d.
Projektas „UAB „Jundos stalių gaminiai“ naujų eksporto rinkų paieška ir pardavimų didinimas“

UAB „Jundos stalių gaminiai“ siekdama išplėsti įmonės užimamas užsienio rinkas ir pardavimus jose, bei įsitvirtinti naujose rinkose, įvykdė projektą – „UAB „Jundos stalių gaminiai“ naujų eksporto rinkų paieška ir pardavimų didinimas“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-02-001.
Projektui suteiktas finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 131.274,00 Lt. Atitinkamai pagal tinkamų finansuoti išlaidų sumą, skiriamo finansavimo bei pareiškėjo skiriamų lėšų sumos sudarė atitinkamai 52.509,60 Lt ir 78.764,40 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia buvo 2010 m. lapkričio mėn. 2 d., pabaiga – 2012 m. gegužes mėn. 1 d. 2012 m. gruodžio mėn. 13 d. buvo atliktas projekto sutarties pakeitimas. Projekto vykdymo metu pasitelkus Europos Sąjungos (ES) bei nuosavas lešas buvo sukurtas rinkodaros priemonių kompleksas, bendrovė ir jos gaminiai pristatyti tarptautinėse parodose Maskvoje, Rusijoje.
Įgyvendinus projektą įmonė įgijo didesnį konkurencinį pranašumą eksportui užsienio šalyse, lyginant su kitomis analogiškomis Lietuvos ir kaimyninių šalių įmonėmis. Taip pat įmonė išplėte savo eksporto galimybes. Šiuo metu aktyviai dirbama ir toliau stiprinami ryšiai su esamais ir potencialiais partneriais Rusijoje, Kazachstane, Ukrainoje, Anglijoje, Vokietijoje bei kitose šalyse.
Laikui bėgant tikimasi dar labiau įtvirtinti pozicijas šiose rinkose.
Įvykdytas projektas turi teigiamą poveikį ne tik projekto vykdytojui, bet ir platesniam Lietuvos įmonių ratui, įskaitant vykdytojo atstovaujamą sektorių bei su juo susijusius sektorius.
UAB „Jundos stalių gaminiai“ dalyvavimas užsienyje vykstančiuose renginiuose – parodose skatina lietuviškų prekių populiarumą, didesnį pasitikėjimą Lietuvos gamintojais. Taip pat bendrovė vykdydama savo veiklą bendrauja su eile Lietuvos įmonių, todėl akivaizdu jog sėkmigai įgyvendintas projektas, dėl išaugusio gamybos poreikio, prisideda ir prie UAB „Jundos stalių gaminiai“ partnerių pridetinės vertės augimo.