ES parama

UAB „Jundos stalių gaminiai” baigė įgyvendinti projektą „UAB „Jundos stalių gaminiai“ naujų eksporto rinkų paieška ir pardavimų didinimas“

 

2015-03-31 Vilnius

 

UAB „Jundos stalių gaminiai” baigė vykdyti projektą „AB „Jundos stalių gaminiai“ naujų eksporto rinkų paieška ir pardavimų didinimas“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-119. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamos priemonės „Naujos galimybės“ 4-ajį kvietimą. Bendra projekto finansavimo suma sudarė 10348,99 eurus.

Įmonė sėkmingai dalyvavo tarptautinėje parodoje „Design&Decor 2014” Sankt-Peterburge, Rusijoje. Šioje parodoje UAB „Jundos stalių gaminiai“ užmezgė perspektyvius santykius su nauju verslo partneriu. Dėl šios priežasties ilgalaikėje perspektyvoje tikimasi padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose, išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas, pagerinti svarbiausius įmonės veiklos rodiklius, tuo pačiu prisidedant prie Lietuvos ekonomikos augimo.UAB “Jundos stalių gaminiai ” vadovas